ECO Horse sårtvätt och desinfektionsmedel

129.00 kr

ECO Horse sårtvätt och desinfektionsmedel i denna 500ml flaska är lätt att hantera vid behandling och förebyggande åtgärder för mugg och rasp. ECO Horse sårtvätt innefattar immunförsvarets egna desinfektionsmedel. Ingredienserna är högrenat vatten och salt som genomgått en elektrolys och därigenom bildat pH-neutral hypoklorsyra, precis på samma sätt som våra vita blodkroppar genomgår en fagocytos gör när vi fått en infektion.

Produkten behöver inte sköljas av.

Beskrivning

Innehåll:

  • ECO horse® Desinfektionsmedel för handdesinfektion (PT1) ytdesinfektion (PT2) veterinärhygien (PT3) desinfektionsmedel som är i kontakt med livsmedel och djurfoder (PT4) Samt desinfektions av dricksvatten (PT5). Medlet appliceras som spray eller via våttorkning. Vätskan behöver inte sköljas eller torkas av efter applicering. Förvaras i rumstemperatur och i skydd från direkt solljus. Användningsområden: Desinfektion av ytor och luft, hud, päls, hovar samt sårtvätt. Medlet är lukthämmande, baktericid, fungicid, virucid och sporicid. Utan alkohol, aldehyder, färg eller doftämnen. Vätskan är varken skadlig för användare eller miljö. Produkten är registrerad under ECHA artikel 95 och godkänd enligt EN 14476, EN 16777, EN 1276 och EN 13697.
  • Koncentration: 200 ppm pH värde 7
  • Innehåll: Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Natriumhypoklorit (NaOCl), Hypoklorsyra (HOCl)
  • Produkten omfattas inte av reglerna för farligt avfall.

 

Folder Eco Horse

Användning Eco Horse

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.