ECO Pet Yt- och luftdesinfektion

162.00 kr625.00 kr

Med ECO pet® yt- och luftdesinfektion kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Produkten finns i 0.5 liter samt 5 liter.

ECO pet – 5L

ECO pet® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. ECO pet är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning.

Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Användning

ECO pet tillsammans med våra metoder sprider sig som en dimma och dropparna trycker sig utåt i utrymmet du desinficerar och når alla svåråtkomliga ytor och vrår. 1) Se till att lokalen är försluten. 2) Börja foggningen längst in i lokalen och jobba dig mot utgången. 3) Håll ett avstånd på 2 till 4 meter från den tilltänkta ytan som ska desinficeras. 4) Ingen avsköljning krävs och dimman kommer pressa sig ut till alla svåråtkomliga ytor.

En lokal på 15kvm tar ungefär 10–15 sekunder att desinficera och efter 1 minut efter är lokalen helt desinficerad och säkert för nästa patient att beträda rummet.

Hållbarhet och hantering

Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Innehåll

Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Natriumhypoklorit (NaOCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

 

ECO pet® yt- och luftdesinfektion

Moderna metoder och medicinteknisk utrustning hjälper er att hålla en god vårdhygien, hög patientsäkerhet och samtidigt förbättras er arbetsmiljö markant.

ECO pet är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning. Resultatet av tillvägagångssättet effektiviserar klinikens rutiner för att upprätta en hög patientsäkerhet.

Den medicintekniska utrustningen tillåter oss framför allt att desinficera både luft och yta på ett helt nytt sätt. Vår handburna utrustning sprider medlet och når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen.

Luft och yta elimineras från virus och bakterier, luften deodoriseras och en operationssal kan desinficeras på en minut utan någon evakuering, avsköljning eller vädring.

 

Storlek liter

,

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.